Beperking van de Covid-19 vrijstellingen voor desinfectie

Beperking van de Covid-19 vrijstellingen voor desinfectie -

Alleen toegelaten middelen en middelen die expliciet genoemd staan in de vrijstelling mogen nog worden verhandeld en gebruikt voor hand- en oppervlaktedesinfectie tegen het coronavirus. Een overzicht van die middelen is hier te vinden. Nog resterende voorraden van andere middelen mogen niet langer worden gebruikt. Let bij gebruik van middelen op basis van ethanol eveneens op de aanvullende verplichtingen uit de Arbowetgeving, zie hier.