Guidance on Poison versie 5.0 gepubliceerd

Guidance on Poison versie 5.0 gepubliceerd -

ECHA heeft een aangepaste richtsnoer voor vergiftigingscentra gepubliceerd, zie hier.