Nieuwe regels voor de overheid voor het delen van informatie

Nieuwe regels voor de overheid voor het delen van informatie -

De Wet openbaarheid van bestuur, bekend van de Wob-verzoeken, is op 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo), zie hier. Het doel is een meer transparante overheid en het uitgangspunt is dat iedereen recht heeft op toegang tot informatie bij bestuursorganen. De Woo zet in op openbaarmaking door de overheid op eigen initiatief (actief) en na een verzoek om informatie (passief). De wet bevat een opsomming van onderwerpen en stukken die binnen twee weken actief openbaar moeten worden gemaakt, zoals vergaderstukken en notulen. In geval van een informatieverzoek hoeft de verzoeker geen belang bij de gevraagde informatie te stellen.