Omgevingswet

Omgevingswet -

De Eerste Kamer heeft op 12 juli jl. een motie aangenomen die oproept vast te houden aan 1 januari 2023 als invoeringsdatum van de Omgevingswet. Het streven is om op 1 november de ingangsdatum te formaliseren. Sinds 2011 is de nieuwe Omgevingswet in ontwikkeling en waarbij diverse milieuwetten worden gebundeld, waaronder de Wabo, de Wet Natuurbescherming en de Wet Bodembescherming. Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.