News

Lijst met aangevraagde tariefschorsingen en -contingenten tot 31 december 2024

Sommige producten worden niet/nauwelijks geleverd in de EU. In die gevallen hoeven er geen invoerrechten geheven te worden – deze zouden Europese productie onnodig duur maken. Bedrijven kunnen voor dergelijke producten een schorsing van invoerrechten verzoeken. Er kan ook een tijdelijke en/of gedeeltelijke schorsing worden verzocht, tariefcontingenten. De lijst met aangevraagde schorsingen voor 2024 is bekend. Een aantal door het VK aangevraagde schorsingen vervalt tenzij voor 29 maart verlenging wordt aangevraagd. U kunt nieuwe aanvragen indienen via m.j.bogers@minezk.nl tot 1 juli. Bekijk de lijst hier…  

Veiligheidsdag van Veiligheid Voorop

Op 20 juni 2024 organiseert Veiligheid Voorop weer de jaarlijkse Veiligheidsdag. Het thema van dit jaar is “Vertrouwen, een sterk fundament voor een goede veiligheidsprestatie”. De key-note speech zal verzorgd worden door Chris van Dam, de voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Hij zal ingaan op wat vertrouwen inhoudt en wat betrokken partijen kunnen doen om het onderlinge vertrouwen te versterken.   De Veiligheidsdag zal plaatsvinden in DeFabrique te UtrechtHier kunt u zich aanmelden voor de Veiligheidsdag Het hele programma is te bekijken op www.veiligheidsdag.org

VS start antidumpingonderzoek naar import van melamine

Het US Commerce Department (DOC) is op 5 maart jl. formeel gestart met een antidumpingonderzoek naar importen van melamine uit Nederland en Duitsland en een antisubsidieonderzoek naar de importen van melamine uit Duitsland. De geïdentificeerde bedrijven zijn voor Nederland OCI Nitrogen B.V. en voor Duitsland LAT Nitrogen Piesteritz GmbH. Lees meer…

13e sanctiepakket tegen Rusland aangenomen

Begin februari heeft de EU nieuwe sancties tegen Rusland aangenomen. De nieuwe sancties hebben voornamelijk een impact op individuen en kleinere Russische bedrijven, en veel minder op de chemische industrie. Toch wordt een aantal sancties die wellicht impact hebben iets verscherpt. Lees meer…  

Certificaten uitgereikt Seveso Top Leadership

De certificaten van het curriulum Seveso Top Leadership 2023 zijn uitgereikt. Opnieuw een prachtige groep Seveso Top Managers die met veel passie zullen werken om de chemiesector steeds veiliger te maken. Lees meer…

Save the date: de jaarlijkse VNCI-VHCP Stoffendag

De wereld van stoffen is volop in beweging. Denk aan de wijzigingen in de CLP-wetgeving, omgevingsveiligheid, ketencommunicatie, precursoren, voorzorgsbeginsel en arbo. Tijdens de Stoffendag 2024 op woensdag 22 mei, georganiseerd door de VNCI en het VHCP, praten we u daarover graag bij. Verschillende experts en ervaringsdeskundigen informeren u over de laatste ontwikkelingen op het gebied van stoffen, arbeidsomstandigheden en milieu. Tijdens drie rondes met workshops naar keuze is er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en in discussie te gaan over dilemma’s en uitdagingen. De Stoffendag zal plaatsvinden bij VNO-NCW te Den Haag en duurt van 10:30 tot 15:00, inclusief lunch. De aanmeldlink volgt, maar noteer vooral alvast 22 mei 2024 in uw agenda!

Industrie roept op tot dringende acties om concurrentievermogen in Europa te herstellen

Het verdienvermogen van onze sector staat onder druk. Een concurrerende en veerkrachtige EU is cruciaal voor de transitie in Europa. Daarom deden CEO’s uit de Europese industrie tijdens de European Industry Summit 2024 een dringende oproep om een ‘EU Industrial Deal’, als aanvulling op de Europese Green Deal. U kunt ook tekenen. Lees meer…

Stilstand Groeifonds zorgwekkende ontwikkeling

Eind maart kondigde EZK-minister Micky Adriaansens aan dat het Nationaal Groeifonds voorlopig wordt gepauzeerd. VNCI-directeur Manon Bloemer noemt het een zorgelijke ontwikkeling: “Het Groeifonds draagt bij aan het duurzame verdienvermogen van Nederland.” Lees meer…  

Implementatie HNS-verdrag in Nederland

In 1996 is het HNS-verdrag (Hazardous and Noxious Substances, een brede lijst van gevaarlijke of schadelijke stoffen) door Nederland ondertekend. Nu is de ratificatie van het verdrag begonnen. Op basis van het verdrag kunnen partijen die HNS-stoffen ontvangen worden aangesproken om aan een internationaal fonds bij te dragen, welke zal worden aangesproken bij grote scheepsongevallen. Bedrijven die boven een bepaalde drempelwaarde vallen moeten om te beginnen in 2024 een rapportageformulier invullen. Lees hier de VHCP-notitie over het verdrag…   Het VHCP volgt de ontwikkelingen en bespreekt deze in de commissie Milieu en Veiligheid. Het VHCP is ook in contact met de VNCI over dit onderwerp.  

EU Ecodesign verordening

De Ecodesign verordening van de EU is bedoeld om duurzaamheid in de ontwerpfase van producten als randvoorwaarde mee te laten nemen. Op dit moment ziet de verordening toe op energie-efficiëntie van een aantal productgroepen. De reikwijdte van de verordening wordt in de komende jaren uitgebreid. Er wordt een Digitaal Product Paspoort in het leven geroepen dat gedurende de hele levenscyclus van een productinformatie moet geven over de duurzaamheid van het product. Dit heeft ook gevolgen voor de chemiesector: de chemische stoffen in producten moeten verminderd worden, en er moet over gecommuniceerd worden. Lees hier de VHCP-notitie over de wijzigingen… Het VHCP bespreekt dit onderwerp in de commissie Responsible Care & Sustainability.  

Handleiding verificatieplicht explosievenprecursoren

De Europese Commissie heeft een additionele handleiding gepubliceerd over de verificatieplicht bij de verkoop van precursoren voor explosieven. Het document geeft toelichting bij de verplichtingen die distributeurs hebben wanneer zij een precursor verkopen aan een marktdeelnemer. Het biedt o.a. opheldering over welke soorten identiteitsbewijzen een distributeur mag accepteren en stelt dat een rijbewijs ook toegestaan is. Lees hier de nieuwe handleiding…   Het VHCP spreekt regelmatig over de verificatieplicht in de commissie Milieu en Veiligheid.

Verzendverpakkingen PPWR

De EU heeft een voorlopig akkoord bereikt over de herziening van verpakkingswetgeving, vastgelegd in de nieuwe Packaging and Packaging Waste Regulation. Er loopt nog discussie over of drums en IBCs als verzend- of verkoopverpakking worden aangemerkt. Als deze items als verzendverpakking worden gedefinieerd komt er een aantal strenge quota voor hergebruik. Bij verkoopverpakking is dat niet zo. Lees hier de notitie van het VHCP over de ontwikkelingen… Het VHCP houdt de commissies Responsible Care & Sustainability en Milieu en Veiligheid op de hoogte van de ontwikkelingen.  

Terugblik ALV

Op maandag 18 maart vond de jaarlijkse ALV van het VHCP plaats. Tijdens het formele gedeelte deelde Willem van Lanschot het jaaroverzicht deelde en keurden de leden de begroting voor 2024 goed. Hoogtepunt was de benoeming van Mari den Adel als lid van verdienste vanwege zijn jarenlange inspanning voor veiligheid in chemiedistributie.   Daarna werd een lezing verzorgd door Erik Wirsing. Hij is vicepresident Wereldwijde Innovatie bij DB Schenker en heeft bekendheid als spreker over innovatie in de logistiek. En dat hebben we geweten! Een breed scala aan innovatie-ideeën kwam voorbij, waaronder het werken met drones in opslaghallen, maar ook het laten uitvoeren van audits over de hele wereld met online virtual reality in plaats van het on-site laten langskomen van de auditor.

ICIS Top 100 Chemical Distributors: aanmelden nu mogelijk

Het is tot en met 29 maart mogelijk u aan te melden voor de ICIS Top 100 Chemical Distributors compilatie. De 2023 versie is hier te bekijken.Via deze link kunt u uw bedrijf aanmelden voor 2024…