Lunchbijeenkomst

02-11-2020 12:00 uur - Lunchbijeenkomst - Beeld en Geluid, Hilversum

Nu de ALV in afgeslankte vorm digitaal wordt georganiseerd, is besloten een gedeelte hiervan (spreker en rondleiding) te combineren met de jaarlijkse lunchlezing. Dit betekent dat de jaarlijkse lunchbijeenkomst georganiseerd zal worden bij Beeld en Geluid in Hilversum. Een en ander brengt met zich mee dat de geplande lunchdatum van 28 oktober niet mogelijk is en daarom verplaatst zal worden naar maandag 2 november 2020. U wordt verzocht de datum aan te passen in uw agenda. Te zijner tijd ontvangt u het programma.