Biociden

Biociden zijn bedoeld om schadelijke organismen te bestrijden en worden o.a. gebruikt om te desinfecteren en te conserveren. en biocide is een product met één of meer werkzame stoffen. Dat kunnen zowel chemische stoffen als micro-organismen (bacteriën, virussen of schimmels) zijn. Biociden zijn bedoeld om schadelijke organismen te bestrijden. Ze worden gebruikt om te desinfecteren, ongedierte te bestrijden of te conserveren. Biociden zijn bestrijdingsmiddelen en worden op zeer veel plaatsen toegepast door zowel particulieren als professionals. Zo kom je biociden bijvoorbeeld tegen in huishoudens, in allerhande gebruiksvoorwerpen, in publieke ruimtes en in bedrijven.

Er is in Nederland een platform dat zich specifiek richt op biociden. Het VHCP is aangesloten bij dit platform. Op deze manier stelt het VHCP haar leden die werken met biociden in de gelegenheid om op de hoogte te blijven van de relevante ontwikkelingen en waar nodig actie te ondernemen.

In 2012 is een Europese verordening aangenomen die de regels rondom biociden heeft gewijzigd. De verordening is erop gericht om de veiligheid te verhogen en de toelatingsprocedure te vereenvoudigen. Daarnaast geldt in gevallen nog de Biocidenrichtlijn 98/8/EG, die is omgezet in de Nederlandse Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.


Middelen zijn in Nederland verboden, tenzij een middel uitdrukkelijk is toegestaan. Alle biociden die in Nederland op de markt zijn toegelaten, zijn eerst beoordeeld op werking en risico's. De toelating van de middelen gebeurt door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden.