Food Feed

Food Feed

De Commissie Food Feed richt zich op het volgen en uitleggen van externe ontwikkelingen rondom voeding en voeder. Via de Fecc is de commissie aangehaakt bij Europese ontwikkelingen. Vervolgens bepaalt de Commissie Food Feed  de positie van het VHCP door het schrijven van position papers en goede praktijken. Tevens neemt de commissie het initiatief voor technische workshops over deze onderwerpen. De commissie co├Ârdineert de belangenbehartiging, bijvoorbeeld richting beleidsmakers op de ministeries, het Ctgb en de NVWA. Daarbij werkt het VHCP samen met andere organisaties die betrokken zijn bij de voedings- en voederketen.
 
Relevante issues zijn bijvoorbeeld verpakkingen bij vloeistoffen, food defense, food fraud, allergenenbeleid, exotische bedreigingen, verzegelen en traceability/ recall.