Lidmaatschap

Wie kunnen lid worden van het VHCP?
Het VHCP richt zich op bedrijven die (in Nederland) actief zijn als groothandelaar, distributeur, wederverkoper, importeur, exporteur, agent, commissionair of trader in chemische producten. Daarnaast zijn ook verkoopkantoren van de chemische industrie welkom als lid. Ook biedt het VHCP de mogelijkheid voor bedrijven, die facilitaire transportdiensten verlenen aan de leden, zich aan te melden als buitengewoon lid.

Alle leden van het VHCP worden geacht om:


Mededingingsrecht
Vanzelfsprekend is van belang dat tijdens bijeenkomsten van het VHCP volgens het mededingingsrecht wordt gehandeld. Het VHCP zal nimmer overtreding van de mededingingsregels faciliteren en eist van alle leden dat zij de regels naleven. Het VHCP hanteert in het kader van het mededingingsrecht de richtlijnen van FECC.

Aanvraag
Voor het aanvragen van lidmaatschap of nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat van het VHCP.