Milieu-intentieverklaring

De Milieu-intentieverklaring Chemiehandel luidt als volgt:

"Het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP) is van mening dat de bescherming van mens en milieu een integraal onderdeel behoort te zijn van een goed ondernemingsbeleid en dat de chemiehandel de plicht heeft ervoor te zorgen dat zijn producten op een veilige manier en zonder onacceptabele risico's voor mens en milieu (kunnen) worden opgeslagen, getransporteerd en afgeleverd.

Het VHCP is voorts van mening dat de chemiehandel de plicht heeft de afnemers zo goed mogelijk te informeren hoe op verantwoorde wijze om te gaan met de producten, ook wanneer die in het afvalstadium geraken. Het vorenstaande vereist dat bedrijven zich niet alleen aan de wet houden, maar ook dat zij op eigen initiatief verantwoord handelen en een zelfde handelswijze verlangen van derden die worden ingeschakeld voor het verrichten van diensten."