Winnaars essaywedstrijd Veiligheid Voorop bekend!

Winnaars essaywedstrijd Veiligheid Voorop bekend! -


De winnaars v.l.n.r. Denise Harkema, Roy Jautze en Maarten de Looij
(fotografie:Jeroen Poortvliet)


Niet één, niet twee, maar liefst drie winnaars leverde de essaywedstrijd van Veiligheid
Voorop op donderdag 19 mei op. De essaywedstrijd, een initiatief (Safety Deal) in
samenwerking met Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de chemische industrie en de TU
Delft, had als thema ‘Veiligheid een Kettingreactie!’ De winnaars ontvingen alle drie een
beurs ter waarde van € 25.000 om deopleiding Management of Safety, Health and Environment (MoSHE) te gaan volgen.

Einde aan de hiërarchie
Denise Harkema (Tebodin) ziet in social media mogelijkheden om de veiligheidscultuur
binnen Brzo-bedrijven te verbeteren. "Een sociaal netwerk leidt een eigen leven. Er ontstaat
'collectieve intelligentie'", stelt zij in haar verhaal. Op het internet verdwijnt de hiërarchie die
veel bedrijven juist wel kennen. En daarmee raakt dit essay ook meteen aan een moeilijk
punt: gebruikmaking van sociale media verhoudt zich slecht met hiërarchische
verhoudingen. Het vereist van een bedrijf een ‘leap of faith’ om meer gebruik te gaan maken
van twitter, instagram en wat niet meer. In elk geval is het noodzakelijk dat Brzo-bedrijven
hierover gaan nadenken.
 
Het referentiekader bepaalt de veiligheid
Maarten de Looij (Vopak) wijdde zijn essay aan de verschillende referentiekaders die
verschillende mensen hebben met het oog op veiligheid. Een algemene veiligheidsmaatregel
in de ene context, kan in een andere context juist een risico opleveren: bijvoorbeeld
wanneer een tankopslagbedrijf roeiers verplicht om een veiligheidsbril te dragen (dit hindert
hen in hun bewegingen bij meerpalen). De Looij verwees naar Thinking fast and slow van
Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. Kern uit dit boek: "Wij dénken misschien dat we
rationeel zijn, maar in de praktijk nemen we vaak heel snelle intuïtieve beslissingen. Daarbij
speelt het referentiekader, de ervaring, van de persoon die het werk doet, een belangrijke
rol."
 
Conflict mág
In het essay van Roy Jautze (Dana Petroleum) werd de vraag gesteld of het bedrijf er veiliger
van wordt wanneer 'stoere mannen' zich meer 'softe skills' gaan eigen maken. Zoals dat voor
de maatschappij als geheel geldt, geldt dat ook voor de situatie in onze bedrijven: veiligheid
is gebaat bij een organisatiecultuur waarin er verschillende meningen mogen bestaan. En
het mooiste is wanneer die meningen niet alleen maar naast elkaar bestaan, maar ook aan
elkaar getoetst worden
, zo schrijft deze auteur. Sterker nog, Jautze betoogt dat er conflict
mag zijn over verschillende opvattingen van veiligheid
! Alleen moet dat conflict wel op een
constructieve manier worden ‘uitgevochten’.
 
Het is een kettingreactie
Het thema van de essaywedstrijd ‘Veiligheid een Kettingreactie!’ is niets voor niets gekozen.
Bij het werken met gevaarlijke stoffen is niet alleen de veiligheidscultuur binnen het eigen
bedrijf van belang, maar ook het veilig samenwerken met ketenpartners, zoals
toeleveranciers, contractors, logistieke dienstverleners en afnemers van chemische
producten. Door ideeën, ervaringen en adviezen op deze manier te delen met anderen
wordt er gewerkt aan de verdere verbetering van de veiligheid in de chemieketen.

De essays worden gebundeld en binnenkort gepubliceerd op: www.veiligheidvoorop.nu
Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband van VNO-NCW, VNCI, VNPI, VOTOB, VHCP,
VVVF, VvA, VNCW, Binnenvaart Logistiek NL, Velin, Profion, Vereniging Afvalbedrijven,
NVDO, VOMI, NVVK en SSVV om een goede veiligheidscultuur te bevorderen bij bedrijven
die met gevaarlijke stoffen werken.