Met groot plezier verwelkomt het VHCP het derde nieuwe lid dit jaar: Mepavex Logistics

Met groot plezier verwelkomt het VHCP het derde nieuwe lid dit jaar: Mepavex Logistics -


Wat is de achtergrond van Mepavex?
“Mepavex is een logistiek dienstverlener, behorende tot de Meeus Group. De Meeus Group bestaat nog uit vijf andere bedrijven die zich allen bezig houden met logistiek & transport. Het gaat om BGT, Meeus Transport, Darvi Transport, H&B Logistics en Hartog & Bikker. Mepavex zelf bestaat sedert 1966 en is gevestigd in Bergen op Zoom. Het doet veel in de chemie, maar ook consumentenartikelen en verpakkingen in de voedingsindustrie.”
 
Wat zijn de belangrijkste activiteiten van Mepavex?
“Mepavex Logistics is een modern logistiek bedrijf met meer dan 155.000 m2 aan hoogwaardige opslagfaciliteiten verdeeld over verschillende loodsen. De afgelopen decennia heeft Mepavex Logistics zich ontwikkeld tot een allround dienstverlener.
Een belangrijk onderdeel is de opslag van chemicaliĆ«n. Mepavex beschikt over een PGS15-opslag en is aangemerkt als BRZO-bedrijf. De opslag voor gevaarlijke stoffen is momenteel al meer dan 30.000 m2 en heeft een opslagcapaciteit voor meer dan 35.000 palletplaatsen. Zeer waarschijnlijk wordt deze capaciteit verder uitgebreid. Daarnaast beschikt Mepavex over faciliteiten voor het ompakken en herverpakken van droge en natte stoffen, waaronder ook ADR. Het is ook actief op het gebied van geconditioneerde opslag en consumentenverpakkingen, zoals kartonnen verpakkingen voor de voedings- en tabaksindustrie.”
 
Wat ziet Mepavex als de belangrijkste uitdaging?
“Ik zie alleen maar uitdagingen hoe we onze onstuimige groei gecontroleerd kunnen doormaken. We hebben in 15 jaar nooit een klant verloren en dat moet zo blijven.”
 
Wat zijn de ervaringen rondom wetgeving, vergunning, handhaving en toezicht?
Als BRZO-bedrijf worden er strenge eisen gesteld aan onze bedrijfsvoering. Mepavex beschikt over een uitgebreid veiligheidsbeleid en veiligheidsbeheerssysteem. Hiervoor heeft Mepavex een veiligheidsmanager aangewezen die wordt ondersteund door een interne veiligheidscommissie. De veiligheidscommissie bestaat uit personeel afkomstig uit alle lagen van de organisatie en zorgt ervoor dat veiligheid bij Mepavex op de juiste wijze wordt geborgd. Mede dankzij onze goede prestaties op het gebied van veiligheid hebben wij vooral positieve ervaringen met overheden. Ons allernieuwste magazijn is tot stand gekomen na intensief overleg met het bevoegd gezag.
 
Hoe kunnen Mepavex en het VHCP elkaar versterken?
Wellicht kan Mepavex een bijdrage leveren aan het VHCP op het gebied van innovatief en duurzaam bouwen binnen de chemische sector. Andersom verwacht Mepavex het VHCP te kunnen gebruiken als klankbord. Ik zie ernaar uit om samen met de andere leden onze mooie sector verder tot bloei te brengen!