Openbare consultatie van PGS 29 tot 8 mei

Openbare consultatie van PGS 29 tot 8 mei -

De consultatie over de PGS 29 is van start gegaan. De PGS 29 ziet op de bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks.
 
Specifieker is de richtlijn van toepassing op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank, waarvan de bodem op een fundering rust. Het betreft opslag onder atmosferische druk van brandbare vloeistoffen van de PGS-klassen 0, 1, 2 en 3 en voor stoffen van PGS klasse 4 die verwarmd worden opgeslagen. Stoffen die bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan hun vlampunt worden opgeslagen, moeten worden behandeld als een stof van de PGS-klasse 1. Voor installaties voor vloeistoffen met een tankopslagcapaciteit kleiner dan 150 m3 zijn de richtlijnen PGS 30 en PGS 31 van toepassing.
 
Hoewel eerder is besproken dat deze richtlijn voor veruit de meeste VHCP-leden niet relevant is, wil ik u er toch op wijzen dat u eventuele bezwaren nu kunt indienen. U heeft hiervoor slechts tot 8 mei de tijd. Meer informatie is hier te vinden, u kunt uiteraard ook met het VHCP contact opnemen.