Publicatie essays Veiligheid Voorop

Publicatie essays Veiligheid Voorop -

De tien beste inzendingen voor de essaywedstrijd van Veiligheid Voorop in 2016 zijn nu gebundeld in ‘Veiligheid: een kettingreactie!’. In de essays wordt met een frisse blik gekeken naar de mogelijkheden om chemie en veiligheid nog verder te verbinden.

In de essays leest u onder meer hoe u social media in kunt zetten om de veiligheidscultuur binnen BRZO-bedrijven te verbeteren. "Een sociaal netwerk leidt een eigen leven. Er ontstaat 'collectieve intelligentie'", stelt Denise Harkema (Tebodin) in haar verhaal. Op het internet verdwijnt de hiërarchie die veel bedrijven juist wel kennen. En daarmee raakt dit essay ook meteen aan een moeilijk punt: gebruikmaking van sociale media verhoudt zich slecht met hiërarchie. Het vereist van een bedrijf een ‘leap of faith’ om meer gebruik te gaan maken van Twitter, Instagram en wat niet meer. In elk geval is het noodzakelijk dat BRZO-bedrijven hierover gaan nadenken.

Maar u kunt ook lezen hoe het referentiekader van mensen de veiligheid in de organisatie bepaalt. Maarten de Looij (Vopak) stelt: ”Een algemene veiligheidsmaatregel in de ene context, kan in een andere context juist een risico opleveren: bijvoorbeeld wanneer een tankopslagbedrijf roeiers verplicht om een veiligheidsbril te dragen (dit hindert hen in hun bewegingen bij meerpalen).
En in het essay van Roy Jautze (Dana Petroleum) werd de vraag gesteld of het bedrijf er veiliger van wordt wanneer 'stoere mannen' zich meer 'softe skills' gaan eigen maken. “Zoals dat voor de maatschappij als geheel geldt, geldt dat ook voor de situatie in onze bedrijven: veiligheid is gebaat bij een organisatiecultuur waarin er verschillende meningen mogen bestaan”.

Het is een kettingreactie
De essaywedstrijd van Veiligheid Voorop, een initiatief (Safety Deal) in samenwerking met Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de chemische industrie en de TU Delft, had als thema ‘Veiligheid een Kettingreactie!’ Bij het werken met gevaarlijke stoffen is niet alleen de veiligheidscultuur binnen het eigen bedrijf van belang, maar ook het veilig samenwerken met ketenpartners, zoals toeleveranciers, contractors, logistieke dienstverleners en afnemers van chemische producten. Door ideeën, ervaringen en adviezen op deze manier te delen met anderen wordt er gewerkt aan de verdere verbetering van de veiligheid in de chemieketen.

Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband van VNO-NCW, VNCI, VNPI, VOTOB, VHCP, VVVF, VvA, VNCW, Binnenvaart Logistiek NL, Velin, Profion, Vereniging Afvalbedrijven, NVDO, VOMI, NVVK en SSVV om een goede veiligheidscultuur te bevorderen bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen