Veiligheid Voorop publiceert voortgangsrapportage

Veiligheid Voorop publiceert voortgangsrapportage -

Het doel van Veiligheid Voorop komt dichterbij. De veiligheidscultuur in steeds meer BRZO-bedrijven in de chemieketen die aangesloten zijn bij Veiligheid Voorop is verder versterkt. De resultaten en ontwikkelingen van het programma Veiligheid Voorop over de vijfde periode (2015) laten dat duidelijk zien. De bijbehorende voortgangsrapportage is op 2 juni aangeboden aan staatssecretaris Dijksma.

In deze voortgangsrapportage doen de initiatiefnemers verslag van de bereikte resultaten en ontwikkelingen. Tevens geeft deze een vooruitblik naar 2016. De chemiebedrijven blijven voortdurend werken aan het constant verbeteren van de veiligheid met als doel nul ongevallen.

Samenwerking en actieve deelname steeds beter
In het rapport vallen een aantal positieve ontwikkelingen op. Een vermeldenswaardig resultaat is dat het aantal bedrijven dat opgenomen is in de rapportage met 30% substantieel is toegenomen. De uitkomsten laten verder zien dat ook het aantal inspecties door het hoogste management opnieuw toegenomen is. Daarmee geven managers aan dat zij steeds meer aanwezig zijn op de werkvloer om daar bij hun medewerkers het belang van veilig werken onder de aandacht te blijven brengen.

Veiligheid Voorop hecht bijzonder veel waarde aan de aansluiting van de BRZO-bedrijven bij de regionale veiligheidsnetwerken (RVN). Van de BRZO-locaties in de chemieketen is 62 %, aangesloten bij een RVN. In 2016 en volgende jaren zal de deelname aan een netwerkwerk een prioritair aandachtspunt blijven.

Het aantal ongevallen met verzuim is in 2015 ten opzichte van 2014 helaas enigszins gestegen. De positieve ontwikkeling van de daling van het aantal lekkages heeft zich wel verder doorgezet. De BRZO-bedrijven bij Veiligheid Voorop blijven daarmee wereldwijd tot de veiligste bedrijven behoren.

In 2015 hebben wij met veel energie gewerkt aan de uitvoering van de Safety Deals. Deze ondersteuning vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een belangrijke drijvende factor achter het programma. De belangrijkste onderdelen zijn de uitrol van de Self Assessment Questionnaire (SAQ) en een workshopserie met als thema ‘Veiligheid in de chemieketen’. Beiden zijn ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met de Regionale Veiligheidsnetwerken. Daarnaast is het vooronderzoek naar de haalbaarheid van een curriculum veiligheid voor hbo chemische technologie positief afgesloten. In 2016/7 wordt het curriculum ontwikkeld.

Op het pad dat wij gezamenlijk volgen zien wij dat de samenwerking, het delen en leren van elkaars ervaringen, zichtbaarheid en transparantie steeds beter wordt. De partijen binnen Veiligheid Voorop blijven onvermoeid werken aan de intrinsieke motivatie van bedrijven om continue aandacht voor veiligheid in hun bedrijfsvoering verder te verankeren. Veiligheid is immers nooit af.