VHCP doet ervaring op met crisisbeheersing

VHCP doet ervaring op met crisisbeheersing -

Leden van het VHCP zijn afgelopen vrijdag naar Twente gereisd om ervaring op te doen met crisisbeheersing.

De Veiligheidsregio Twente heeft op het terrein van het oude militaire vliegveld een zogenaamde Safety Campus opgezet. Op deze campus worden praktijktrainingen aan hulpdiensten en defensie gegeven en wordt tevens aan studenten en bedrijven ruimte geboden voor het ontwikkelen van innovaties op het gebied van veiligheid.
 
Het VHCP organiseerde deze dag in het kader van Responsible Care. Daarom begon de dag met een lezing door Sjoerd Looijs over de ontwikkelingen rondom Responsible Care binnen de VNCI. Daarbij kwam ook duurzaamheid, de circulaire economie en hun onderlinge verhouding aan bod. De presentatie is hier te vinden.
 
Het Responsible Care-programma bestaat uit 8 elementen, waaronder het hebben en onderhouden van een calamiteitenplan. Hoewel VHCP-leden er alles aan doen om een incident te voorkomen, blijft er altijd een klein restrisico op een crisissituatie bestaan. Deze dag was erop gericht om de bedrijven hierop voor te bereiden. Als dat een keer gebeurt komt er immers een heleboel af op de directeur en de betrokken medewerkers van zo’n bedrijf.
 
Daarom hield Brandweer Twente een presentatie over crisissituaties en de GRIP-systematiek. Aan de hand van deze systematiek wordt bepaald wat de ernst en omvang van de bepaalde gebeurtenis is. Bij opschaling kunnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden wijzigen. Bij GRIP 1 handelen de diensten bijvoorbeeld zelf de zaken af, terwijl bij GRIP 2 een Regionaal Operationeel Team wordt ingesteld. Dit gebeurt als een incident ook gevolgen heeft buiten de plaats van het incident.  Als er sprake is van (dreigende) maatschappelijke onrust kan ook de burgermeester betrokken worden; dit is GRIP 3.
 
Vervolgens werden de deelnemers in staat gesteld om zelf ervaring op te doen met dergelijke situaties. In een zogenaamde COPI-bak werd een incident met gevaarlijke stoffen gesimuleerd, waarbij vertegenwoordigers van brandweer en gezondheidskundige dienst aanwezig waren. Samen moesten zij maatschappelijke belangen afwegen tegen de bedrijfsbelangen. Ook was er ruimte voor een virtuele simulatie van een incident om inzichtelijk te maken welke keuzes er allemaal gemaakt moeten worden, en wat de gevolgen van die keuze zijn. Tevens kregen we een kijkje in de keuken bij een educatiecentrum voor kinderen en een rondleiding over het terrein.