VHCP Lunchbijeenkomst 24 oktober

VHCP Lunchbijeenkomst 24 oktober -


Tijdens de bijeenkomst zal de heer Anton van Beek een lezing verzorgen.  Anton van Beek is sinds juli 2014 President voor Dow in de Benelux. Hij startte zijn carrière bij BASF om vervolgens bij Rohm and Haas aan de slag te gaan. Sinds dit bedrijf in 2009 werd overgenomen door Dow heeft hij binnen Dow leiding gegeven aan verschillende business divisies. Anton van Beek heeft een brede commerciële achtergrond. Anton van Beek is eveneens voorzitter van het actieprogramma ‘Veiligheid Voorop’. Veiligheid Voorop is een initiatief van verschillende brancheverenigingen uit de chemische industrie, waaronder het VHCP. Het is gericht op verdere verbetering van veiligheid in de sector door in te zetten op vier pijlers: betrokken leiderschap, excellente veiligheidsbeheerssystemen, actieve regionale veiligheidsnetwerken en ketenverantwoordelijkheid. Het VHCP richt zich daarbij in het bijzonder op ketenverantwoordelijkheid.
 
De betrokkenheid van Anton van Beek bij Veiligheid Voorop is groot en hij benadrukt het belang van een goede veiligheidscultuur: “Als je het op dit vlak niet goed regelt, dan zijn er heel veel down sides, en als je het goed doet hoef je geen lof te verwachten: veiligheid wordt geacht vanzelfsprekend te zijn. En terecht.” Naast een toelichting op de activiteiten van Dow zal Anton van Beek tijdens zijn lezing ingaan op de het veiligheidsbeleid van Dow, de inspanningen binnen Veiligheid Voorop en welke slagen er binnen de handels-, opslag- en distributiesector nog kunnen worden gemaakt.
 
Het programma is als volgt:

  • 12.00 uur Ontvangst
  • 12.30 uur Voordracht Anton van Beek
  • 1300 uur Aanvang lunch
  • 14.30 uur Einde
 
Noteert u deze datum graag in uw agenda. We zien u graag de 24e!