Voorlichtingsdag Stoffen en Arbo

Voorlichtingsdag Stoffen en Arbo -

Graag nodigen wij u uit voor de Voorlichtingsdag Stoffen en Arbo 2016.
De voorlichtingsdag staat in het teken van actuele ontwikkelingen op het gebied van REACH, CLP en arbeidshygiëne.
 
Voorlichtingsdag Stoffen & Arbo
donderdag 30 juni 2016
Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist
 
Het voorlopige programma treft u in de bijlage aan. Deelname aan de voorlichtingsdag is kosteloos voor leden van de VNCI en het VHCP.
 
Doelgroep bijeenkomst
De voorlichtingsdag is bedoeld voor iedereen die binnen de VNCI- en VHCP-lidbedrijven met de invoering van REACH en CLP en de gevolgen daarvan voor het arbobeleid te maken krijgt. Mocht u niet de juiste persoon binnen het bedrijf zijn, dan staat het u vrij deze uitnodiging binnen uw organisatie te verspreiden.
 
Beurs
Tijdens de voorlichtingsdag is er een beurs waar een tiental consultants/adviesbureaus op o.a. REACH-gebied zich presenteren. Van deze organisaties krijgt u vrijblijvend informatie over ondersteuning en advies bij de invoering van REACH.

Aanmelden
Geef uzelf en/of een collega vóór 20 juni op voor de bijeenkomst via deze link. Op deze website kunt u ook aangeven aan welke twee workshops (parallelsessies) u wilt deelnemen. U ontvangt circa een week voor de bijeenkomst een bevestiging en een routebeschrijving per e-mail.
 
Stel nu al uw vraag!
Hebt u een vraag over REACH, CLP of arbeidshygiëne die u op 30 juni graag beantwoord wilt hebben? Of hebt u een vraag over de voorlichtingsdag? Mailt u deze dan naar Natasja Dijkhuizen van de VNCI via dijkhuizen@vnci.nl.
 
Met vriendelijke groet,
 
Dirk van Well
VNCI
Robert Stuyt
VHCP