Beoordeling overstromingsrisico’s niet eenvoudig

Beoordeling overstromingsrisico’s niet eenvoudig -

BRZO bedrijven moeten hun overstromingsrisico’s analyseren. Het bevoegd gezag Wabo beoordeelt deze informatie. Om de beoordeling systematisch en uniform uit te voeren, is een checklist ‘overstromingsrisico’s’ ontwikkeld.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.