Blootstelling dient te worden meegenomen bij stofbeoordeling ex 57 sub f REACH

Blootstelling dient te worden meegenomen bij stofbeoordeling ex 57 sub f REACH -

Het Europese Hof van Justitie heeft zich gebogen over de vraag waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen of een stof hormoonverstorend of (zeer) PBT is op basis van art. 57 sub f REACH.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.