CLP-lijst van gevaarlijke stoffen met een geharmoniseerde indeling bijgewerkt

CLP-lijst van gevaarlijke stoffen met een geharmoniseerde indeling bijgewerkt -

De Europese Commissie heeft onlangs de CLP-verordening gewijzigd en de lijst van gevaarlijke stoffen met een geharmoniseerde indeling bijgewerkt, zie hier. Bedrijven moeten uiterlijk op 1 december 2018 de herziene classificaties toepassen en bestaande classificaties en REACH-registraties hebben bijgewerkt.
 
Er worden daarnaast ook geharmoniseerde acute toxiciteitsschattingen (ATE's) ingevoerd. Deze zijn belangrijk om de classificatie voor acute toxiciteit van de mens te bepalen van mengsels die stoffen bevatten die zijn geclassificeerd voor acute toxiciteit. Dit vergemakkelijkt de harmonisatie van de indeling van mengsels en helpt handhavingsautoriteiten.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.