Controleer of u uw werkzame stof nog in een biocide mag gebruiken

Controleer of u uw werkzame stof nog in een biocide mag gebruiken -

De Biocidenverordening bevat een uitzonderingslijst voor werkzame stoffen die aan bepaalde voorwaarden voldoen en waarvoor vóór 1 september 2016 een vergunningaanvraag is ingediend. Als uw biocide gerelateerd is aan een actieve stof die voor uw producttype op deze lijst staat, kunt u het product op de markt houden totdat de stof door de lidstaten is beoordeeld, hier. Zo niet, dan moet het product op 1 september 2017 van de markt worden verwijderd.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.