ECHA werkt richtsnoeren bij

ECHA werkt richtsnoeren bij -

De ‘Guidance on the Application of the CLP Criteria’ is geactualiseerd door ECHA. Hierin worden gedetailleerde richtsnoeren verstrekt over de toepassing van de CLP-criteria voor fysieke, gezondheids- en milieurisico's, zie hier.
 
Tevens heeft ECHA de ‘Guidance in a Nutshell on Registration’ geactualiseerd. Hierin wordt in eenvoudige bewoordingen toegelicht wat de registratieverplichtingen zijn en hoe een registratiedossier moet worden voorbereid en onderhouden.


Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.