Handreiking voor UPD gepubliceerd

Handreiking voor UPD gepubliceerd -

Recentelijk is de “Handreiking voor het opstellen en beheren van een UPD voor vast opgestelde VBB-systemen” vastgesteld. Deze is hier te vinden.
 
Het goedgekeurde UPD is het leidende document bij VBB-systemen. Het opstellen en goedkeuren van een UPD bleek vaak een moeizaam proces; de handreiking biedt nu hulp hiervoor. Het beschrijft o.a. de rol van de betrokken partijen, het totstandkomingsproces en de onderdelen die aan de orde moeten komen. Het document is gebaseerd op de PGS 15.