HvJ: “Rekening houden met blootstelling bij stofbeoordeling op basis van art. 57 sub f REACH”

HvJ: “Rekening houden met blootstelling bij stofbeoordeling op basis van art. 57 sub f REACH” -

Het Hof van Justitie heeft een oordeel geveld over de vraag waar rekening mee moet worden gehouden bij het bepalen of een stof hormoonverstorend of (zeer) PBT is op basis van art. 57 sub f REACH. Het Hof oordeelt dat niet alleen moet worden gekeken naar de eigenschappen van een stof, maar óók naar de blootstelling. Dit geeft de chemische industrie meer ruimte om aan te tonen dat een stof in een bepaald geval geen gevaar met zich mee brengt.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.