Inschrijving voor Stoffendag 2017 geopend

Inschrijving voor Stoffendag 2017 geopend -

Op 12 december 2017 organiseert het VHCP samen met andere brancheorganisaties uit de chemieketen een vernieuwde Stoffendag in Ede. Deze Stoffendag geldt als Responsible Care-klankbordgroep. Het delen van goede praktijken en kennis over het omgaan met gevaarlijke stoffen staat zoals elk jaar centraal. Naast actuele ontwikkelingen op het gebied van REACH en CLP, is er dit jaar ook aandacht voor bredere onderwerpen, zoals de PGS15 en transportveiligheid.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.