Inspectie focust op blootstelling kankerverwekkende stoffen aan

Inspectie focust op blootstelling kankerverwekkende stoffen aan -

Bij de komende inspecties kijkt de Inspectie SZW naar de naleving van de regelgeving rond kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen op de werkvloer. De Inspectie bekijkt o.a. de aanvullende registratieplicht voor kankerverwekkende en mutagene stoffen en de verplichting om volgens de arbeidshygiƫnische strategie de blootstelling zoveel mogelijk te voorkomen. De inspecties zijn in eerste instantie gericht op: chroom-6, formaldehyde, benzeen en andere kankerverwekkende stoffen in aardolieproducten zoals 1,4-butadieen en PAKs, acrylamide, grondstoffen kunststofproductie. Daarnaast is er extra aandacht voor trichloorethyleen, cytostatica en dichloormethaan. Dit betekent echter niet dat de Inspectie zich uitsluitend op deze stoffen zal richten.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.