Meer duidelijkheid over o.a. MOCA, arseenzuur, titaandioxide, glyfosaat, diglyme, BPA en PFHxS

Meer duidelijkheid over o.a. MOCA, arseenzuur, titaandioxide, glyfosaat, diglyme, BPA en PFHxS -

Het Comité voor risicobeoordeling (RAC) heeft voor het eerst wetenschappelijke adviezen aangenomen over de beroepsmatige blootstelling van twee stoffen: MOCA en arseenzuur en zijn anorganische verbindingen. Het RAC heeft daarnaast 10 adviezen aangenomen over geharmoniseerde classificatie en etikettering. Het heeft ook overeenstemming bereikt over de classificatie van titaandioxide. Daarnaast heeft het een advies geformuleerd over de geharmoniseerde classificatie en etikettering van glyfosaat. De commissie heeft verder ingestemd met 14 ontwerpadviezen voor autorisatie en 1 definitief advies inzake diglyme.
 
Het Comité van Lidstaten heeft het Franse voorstel ondersteund om bisfenol A te identificeren als een Zeer Zorgwekkende Stof (SVHC). De commissie is ook overeengekomen om de stof PFHxS te identificeren als SVHC. Het heeft verder 12 nieuwe stoffen toegevoegd aan de autorisatielijst.
 
Het Comité voor sociaaleconomische analyse (SEAC) heeft adviezen aangenomen over restricties voor vier ftalaten (DEHP, DBP, DIBP en BBP) in artikelen en op TDFA's in sprays die door het grote publiek gebruikt worden. De commissie heeft een definitief advies goedgekeurd inzake diglyme en is 14 ontwerpadviezen overeengekomen. Zie hier, hier, hier, hier en hier.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.