Minister Asscher reageert op onderzoeken rondom veilig werken met gevaarlijke stoffen

Minister Asscher reageert op onderzoeken rondom veilig werken met gevaarlijke stoffen -

In de arbeidsomstandighedenwetgeving is vastgelegd dat de primaire verantwoordelijkheid om werknemers te beschermen bij de werkgever ligt. Jaarlijks overlijden naar schatting vele werknemers in Nederland door beroepsziekten, waarvan een belangrijk deel veroorzaakt door (vroegere) blootstelling aan stoffen. Naar aanleiding van onderzoeken rondom de blootstelling aan DMAC en PFOA kondigt minister Asscher (hier) een groot aantal acties aan:

 1. Bezien of een kennisplatform kan worden opgericht dat zich richt op gevaarlijke stoffen
 2. Bezien of extra voorschriften voor reproductietoxische stoffen mogelijk zijn (bijv. verdergaande vervangingsplicht)
 3. Inzetten in EU-verband op de aanscherpingen van verplichtingen voor reproductietoxische stoffen
 4. Aandacht voor werken met gevaarlijke stoffen in het Programma Voorkomen Beroepsziekten 2018-2021
 5. Aandacht voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen in het Programma Bedrijven met gevaarlijke stoffen vanaf 2018
 6. Stimuleren samenwerking tussen arboprofessionals
 7. Versterken van de kennis over gevaarlijke stoffen bij bedrijfsartsen (incl. ontwikkelen leidraad)
 8. Ontwikkelen informatie-app voor werknemers met gevaarlijke stoffen
 9. Stimuleren technologische mogelijkheden om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te monitoren
 10. Verkennen van mogelijkheden om werkgevers te verplichten blootstellingsgegevens langer te bewaren
 11. Zoeken naar mogelijkheden om de verhaalmogelijkheid voor werknemers te verbeteren
 12. Speciaal team instellen met gespecialiseerde inspecteurs op het terrein van blootstelling aan gevaarlijke stoffen
 13. Altijd in behandeling nemen van signalen van arboprofessionals door de Inspectie SZW vanaf 2018
Verkennen of voor specifieke overtredingen de verjaringstermijn van vijf jaar kan worden verruimd

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.