Ontwikkelingen rondom probitrelaties

Ontwikkelingen rondom probitrelaties -

Probitrelaties kunnen in een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) worden gebruikt om het aantal slachtoffers te schatten als gevolg van blootstelling aan toxische stoffen. Een probitrelatie geeft het verband weer tussen de concentratie van een stof, de blootstellingsduur en het effect op de mens. Het RIVM heeft voor 21 stoffen een externe commentaarronde over de probits uitgevoerd. Veertien van deze stoffen worden door het RIVM onderworpen aan een haalbaarheidsonderzoek, maar mogen in sommige gevallen al gebruikt worden voor QRA berekeningen, zie hier (de stoffen met status ‘interim’).
 
Het RIVM heeft bovendien nieuwe probits afgeleid voor een tweetal stoffen, namelijk waterstofcyanide en methylbromide. U hierop tot 4 augustus 2017 inhoudelijk commentaar leveren.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.