Ontwikkelingen rondom regels van gevaarlijke stoffen

Ontwikkelingen rondom regels van gevaarlijke stoffen -

Het Ministerie van SZW heeft een lijst van kankerverwekkende stoffen bijgewerkt, zie hier.
 
Tevens is op advies van de SER de Arboregelgeving aangepast om te verduidelijken wat een werkgever moet doen indien een grenswaarde van een gevaarlijke stof in de praktijk niet haalbaar blijkt. Het stappenplan, dat onderdeel is van de RI&E, moet aangeven op welke termijn de grenswaarde wel haalbaar is. Zie hier en hier.
 
In Brussel zijn striktere grenswaarden afgesproken voor de volgende carcinogene en mutagene agentia: minerale oliĆ«n die eerder zijn gebruikt in interne verbrandingsmotoren, bepaalde mengsels van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), trichloorethyleen, 4,4'-methyleendianiline, epichlorohydrine, ethyleendibromide en ethyleendichloride, zie hier

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.