Publicatie verordeningen tariefschorsingen en -contingenten per 1 juli 2017

Publicatie verordeningen tariefschorsingen en -contingenten per 1 juli 2017 -

De lijst van tariefschorsingen en -quota wordt tweemaal per jaar aangepast. De meest recente versies zijn onlangs gepubliceerd, zie hier en hier. Er is een proces volgens welke producten aan de lijst worden toegevoegd en worden afgevoerd. Het is twee keer per jaar mogelijk om aanvragen in te dienen voor nieuwe schorsingen en contingenten, dit moet voor 1 februari of voor 1 juli gebeuren. Het is ook mogelijk om een bezwaar in te dienen tegen een tariefschorsing.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.