Regelgeving aangepast om vergunningverlening en toezicht en handhaving te verbeteren

Regelgeving aangepast om vergunningverlening en toezicht en handhaving te verbeteren -

De bepalingen over vergunningverlening, toezicht en handhaving (VHT) in het Besluit omgevingsrecht worden aangepast, zie hier. In het Besluit omgevingsrecht worden de kaders geschept voor de organisatie van gemeenten en provincies om de kwaliteit van VHT te verbeteren. Met deze nieuwe regelgeving wordt beoogd meer eenheid te brengen in de uitvoering en te komen tot minder vrijblijvendheid bij de samenwerking. De aanpassingen zijn primair gericht op gemeenten en Omgevingsdiensten. Inwerkingtreding staat gepland op 1 juli 2017, zie hier

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.