Responsible Care 25 jaar in Nederland

Responsible Care 25 jaar in Nederland -

In het Chemie Magazine van VNCI is in verschillende artikelen aandacht gegeven aan het 25-jarig jubileum van Responsible Care in Nederland. Er wordt ingegaan op de achtergrond, mijlpalen en ontwikkeling van het programma. U kunt deze artikelen hier terugvinden.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.