Staat van de Veiligheid

Staat van de Veiligheid -

Ieder jaar publiceert het ministerie van I&M in ‘De Staat van de Veiligheid’ een overzicht van de veiligheidssituatie bij majeure risicobedrijven, zie hier. In 2016 zijn er geen langdurig onbeheerste veiligheidssituaties met een verhoogd risico voor werknemers en omgeving geweest, wel waren er zes zware ongevallen, waaronder een met dodelijke afloop. Het aantal overtredingen uit categorie 1 en 2 is gedaald. Het ministerie kijkt tevens naar de inspanningen die onder het programma Veiligheid Voorop zijn geleverd. Daarbij constateert het ministerie dat de getallen over 2016 ongeveer gelijk zijn aan 2015, maar dat het niet eenvoudig is om de geleverde getallen te duiden.
 
Naar aanleiding van het Odfjell-rapport van de OVV wordt het bedrijfsleven door het ministerie opgeroepen om meer invulling te geven aan ketenverantwoordelijkheid. Dit kan betekenen dat een commerciƫle relatie wordt verbroken uit veiligheidsoverwegingen. Het VHCP is nauw betrokken bij initiatieven om ketenverantwoordelijkheid verder te stimuleren.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.