Staatssecretaris Dijksma geeft overzicht van stoffenbeleid

Staatssecretaris Dijksma geeft overzicht van stoffenbeleid -

In een Kamerbrief gaat Dijksma in op het Nederlandse stoffenbeleid. Het beleid is enerzijds gericht op het aanscherpen van Europese regelgeving. Zonder nieuwe zaken aan te kondigen, gaat ze in dat kader o.a. in op hormoonverstorende stoffen, combinatie-effecten en de kwaliteit van registratiedossiers.
 
Anderzijds is het beleid gericht op het reduceren van Zeer Zorgwekkende Stoffen in Nederland. Voor ZZS-stoffen gaat in het nieuwe omgevingsstelsel een minimalisatieverplichting gelden. Dijksma is bezig met het opbouwen van kennis bij de omgevingsdiensten m.b.t. ZZS zodat zij in staat zijn adequate vragen hierover te stellen. Daarnaast werkt ze aan het updaten en uitbreiden van de ZZS-lijst, zie hier.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.