Terugblik: Precursorenbeleid constant in beweging

Terugblik: Precursorenbeleid constant in beweging -

Leden van het VHCP hebben in de Bijlmerbajes gesproken over precursoren voor explosieven en drugs. De presentatie over explosieven is hier te vinden, de presentatie over drugsprecursoren bevatte te veel gevoelige materiaal voor verdere verspreiding.
 
Daarnaast wijs ik u op de lijst van Team POSS, zie hier (let u erop dat de explosievenprecursoren op deze lijst ontbreken).
 
U wordt ook gewezen op het onlangs gepubliceerde Europese maatregelenpakket over terrorisme (zie hier), waarin aandacht is voor precursoren voor explosieven.

Meer leest u in deVHCP Nieuwsbrief.