Update Omgevingsrecht

Update Omgevingsrecht -

Regels voor de fysieke leefomgeving zijn momenteel versnipperd, daarom wil de overheid het stelsel herzien. Dit is een ingrijpende operatie die ook gevolgen heeft voor VHCP-leden. In een notitie wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken en worden enkele belangrijke punten benoemd rondom bestaande vergunningen, externe veiligheid, bestuurlijke boete en financiƫle zekerheidstelling. Zie hier. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan vooral contact op met het secretariaat.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.