Werkpleketikettering onder CLP (1)

Werkpleketikettering onder CLP -

Het VHCP wijst u er nogmaals op dat sinds 1 juni 2017 alle chemische stoffen in de handel ge√ętiketteerd moeten zijn conform de CLP-verordening. De overgangsperiode voor mengsels komt hiermee ten einde. Als u nog producten in de schappen hebt met een etiket volgens de vereisten van de eerdere wetgeving, moet u ervoor zorgen dat deze uit de handel worden gehaald of opnieuw worden ingedeeld en ge√ętiketteerd volgens de CLP-verordening, zie hier.
 
Daarnaast wordt u nogmaals gewezen op het gewijzigde artikel 4.15 van de Arbeidsomstandighedenregeling (hier) dat gaat over werkpleketikettering. De wetgever meent dat werknemers moeten kunnen zien welke gevaarlijke stoffen hen omringen. Daarom moeten CLP-etiketten zichtbaar zijn, zelfs als collo hoog in een stelling staat. Mocht u hiermee in de praktijk problemen ondervinden, neemt u dan contact op met het secretariaat.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.