Aanvraag voor autorisatieprovisies REACH aangepast

Aanvraag voor autorisatieprovisies REACH aangepast -

De Europese Commissie heeft de vergoedingen voor aanvragen voor toelating van zeer zorgwekkende stoffen in het kader van REACH herzien. De herziening heeft tot doel bedrijven aan te moedigen om samen autorisaties aan te vragen: er worden geen kosten in rekening gebracht voor extra aanvragers. ECHA zal een ongewijzigde basisvergoeding blijven vragen voor de aanvraag van een vergunning voor één stof en één gebruik. De kosten voor elk extra gebruik zijn echter toegenomen. Zie hier.