Besluiten Omgevingswet gepubliceerd

Besluiten Omgevingswet gepubliceerd -

In 2016 is de Omgevingswet aangenomen en gepubliceerd. Nu wordt gewerkt aan de ministeriƫle regeling, de Invoeringswet en onderliggende regelgeving en de aanvullingswetten en onderliggende regelgeving. De planning is dat de Omgevingswet in 2021 in werking treedt. Zie hier de voortgang van de Omgevingswet. De vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) zijn inmiddels gepubliceerd. Het gaat om het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL), Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL), Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) en het Omgevingsbesluit (Ob).