Chinees aangiftesysteem voor de import en export van giftige chemicaliën

Chinees aangiftesysteem voor de import en export van giftige chemicaliën -

Vanaf 16 mei 2018 moeten bedrijven de import en export van giftige chemicaliën in China melden via een online systeem. Giftige chemicaliën zijn nader omschreven in de Chinese inventaris van ernstig toxische chemicaliën, die in overeenstemming is met de conventies van Stockholm, Minamata en Rotterdam. Deze chemicaliën kunnen alleen worden geïmporteerd of geëxporteerd met speciale autorisatie. Zie hier.