Consultatie over chemische, product- en afvalwetgeving geopend

Consultatie over chemische, product- en afvalwetgeving geopend -

De Europese Commissie heeft een consultatie over het raakvlak tussen chemie-, product- en afvalwetgeving geopend. De consultatie blijft open tot 29 oktober 2018. Zie hier.
 
Er wordt een reactie gevraagd op de analyse en plannen van de Commissie om de circulaire economie te stimuleren. De Commissie constateert vier specifieke issues bij recycling wegens de aanwezigheid van bepaalde chemicaliën:
 1. Informatie over aanwezigheid van ZZS is niet goed beschikbaar voor afvalverwerkers
  • Acties o.a. het ontwikkelen van procedures om te voorkomen dat geïmporteerde artikelen verboden stoffen bevatten en het eenvoudiger maken om CMR-stoffen in consumentenartikelen te verbieden.
 2. Afvalstoffen kunnen verboden stoffen bevatten
  • Actie o.a. het ontwikkelen van een methode voor het beslissen over de recycleerbaarheid van afvalstoffen die zorgwekkende stoffen bevatten.
 3. Onzekerheid wanneer een stof wordt aangemerkt als ‘afval’ of ‘product’
  • Acties o.a. het faciliteren van nauwere samenwerking tussen Europese chemische en afvalbeheerexperts en een online EU-databank opstellen voor alle nationale en EU-criteria voor de status van ‘einde afval’ en ‘bijproduct’.
 4. Onvoldoende afstemming tussen regels over risicovolle afvalstoffen en chemicaliën
  • Actie o.a. het ontwikkelen van een richtsnoer over de classificatie van afvalstoffen voor afvalbeheerders en bevoegde autoriteiten.