Consultatie over PFOA

Consultatie over PFOA -

U kunt nu bij ECHA opmerkingen aanleveren over grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan perflueroctaanzuur (PFOA), de zouten ervan en PFOA-gerelateerde stoffen. Het gaat dan om de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia. De consultatie eindigt op 20 augustus. Zie hier.