Controle op internetverkoop van chemicaliën

Controle op internetverkoop van chemicaliën -

Vanaf 2020 wordt een nieuw handhavingsproject (REF-8) voor onlineverkopen van stoffen, mengsels en artikelen uitgevoerd. In het proefproject is een hoog percentage van niet-naleving aan regels vastgesteld waardoor het handhavingsproject in het leven is geroepen. Waarschijnlijk zal de focus liggen op beperkingen en etiketteringsverplichtingen voor gevaarlijke chemicaliën. Zie hier.