Correctie van PGS 31 Nieuwe richtlijn voor gevaarlijke stoffen in tanks

Correctie van PGS 31 Nieuwe richtlijn voor gevaarlijke stoffen in tanks -

In PGS 31 zijn regels opgenomen voor installaties voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen. In de in laatste versie 1.0 zijn per abuis vijf tekstuele fouten geslopen die gecorrigeerd worden met PGS 31 versie 1.1. Zie hier.