Discussie over aanleg van nieuw onderdeel buisleidingentracé

Discussie over aanleg van nieuw onderdeel buisleidingentracé -

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) deelt mee dat met het oog op een kortere verbinding tussen het Rotterdams havengebied en het chemiegebied in Midden-Limburg de buisleidingenstrook Laarbeek-Echt-Susteren is opgenomen in het ontwerpplan als indicatief tracé in 2012. Vanuit de Kamer en de gemeente Helmond is er weerstand tegen dit tracé, omdat het onder een woonwijk in Helmond door zou gaan waardoor er angst is voor de veiligheid van bewoners. De procedure voor aanpassingen van het tracé van de strook is voorzien in de eerste helft van 2019. Zie hier.