Doorgeven procedures en knelpunten bij PGS15 en PGS31

Doorgeven procedures en knelpunten bij PGS15 en PGS31 -

Vanuit de ILT blijft men zich verzetten tegen enkele onderdelen uit de PGS15. Mogelijk wil de ILT via certificeerders en bevoegde gezagen alsnog strengere eisen stellen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Dit zou ook kunnen resulteren in procedures bij aanvraag van vergunningen voor PGS15-opslagen. Mocht u weten van dergelijke procedures, wilt u dit dan laten weten via vhcp@vhcp.nl? Indien nodig zal het VHCP dan in actie komen.

Wanneer u knelpunten ervaart met de PGS15 en/of de PGS31 wordt u opgeroepen om deze te sturen naar vhcp@vhcp.nl. Mogelijk kunnen deze worden weggenomen tijdens het proces van de omzetting naar PGS ‘nieuwe stijl’.