ECHA publiceert richtsnoer over veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario’s

ECHA publiceert richtsnoer over veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario’s -

De nieuwe richtsnoer van ECHA is bedoeld om leveranciers en ontvangers van veiligheids-informatiebladen te helpen bij het voldoen aan verplichtingen uit REACH en CLP. Zie hier.