ECHA werkt informatie bij ter voorbereiding van bedrijven op VK uittreding EU

ECHA werkt informatie bij ter voorbereiding van bedrijven op VK uittreding EU -

ECHA heeft informatie bijgewerkt over autorisatie en registratie van stoffen en mengsels onder REACH en de invloed van de Brexit hierop. ECHA zal binnenkort nieuwe Q&A’s over de Biocidenverordening publiceren. Zie hier.